Personvern erklæring

Personvernerklering for PRIVAT RESTAURANTDRIFT AS

A. Introduksjon

 1. Personvernet til våre besøkende er svært viktig for oss, og vi forplikter oss til å holde det trygt. Denne erklæringen forklarer hva vi gjør med din personlige informasjon.
 2. Ved å godta bruk av informasjonskapsler (cookies) i henhold til vilkårene i denne erklæringen når du først besøker vårt nettsted, gir du oss tillatelse til å bruke informasjonskapsler hver gang du besøker vårt nettsted.

B. Opprettelse
Dette dokumentet ble opprettet 30/09-2020, revisjon 2.

C. Samling av personlig informasjon

Følgende typer personlig informasjon kan samles, lagres og anvendes:

 1. informasjon om din datamaskin, inklusiv din IP adresse, geografiske lokasjon, nettlesertype og versjon, og operativsystem;
 2. informasjon om dine besøk til og bruk av dette nettstedet, inklusiv referansekilden, besøkslengde, sidevisninger, og navigasjonssti på nettstedet;
 3. informasjon, som din e-post adresse, som du fyller inn når du registrerer deg på vårt nettsted;
 4. informasjon som du fyller inn når du lager en profil på vårt nettsted—for eksempel, ditt navn, profilbilder, bursdag, sivilstatus, interesser og hobbyer, utdanning, og arbeid;
 5. informasjon som ditt navn og e-postadresse, som du fyller inn for å sette opp abonnement på våre e-poster og/eller nyhetsbrev;
 6. informasjon som du fyller inn mens du bruker tjenesten på vårt nettsted;
 7. informasjonen som genereres ved bruk av vårt nettsted, inkludert når, hvor ofte, og under hvilke sammenhenger du bruker det;
 8. informasjon relatert til noe du kjøper, tjenester du bruker, eller transaksjoner du gjør gjennom vårt nettsted, som inkluderer ditt navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og kredittkort-detaljer;
 9. informasjon som du legger ut på vårt nettsted med formål om å publisere det på internett, som inkluderer ditt brukernavn, profilbilder, og innholdet i dine innlegg;
 10. informasjon som befinner seg i enhver type kommunikasjon som du sender oss via e-post eller gjennom vårt nettsted, inklusiv dens kommunikasjonsinnhold og metadata;
 11. all annen personlig informasjon som du sender til oss.

Før du utleverer til oss personlig informasjon om en annen person, må du motta den personens godkjenning til å både oppgi og prosessere den personlige informasjonen i henhold til denne erklæringen

D. Bruk av din personlige informasjon

Personlig informasjon som sendes inn til oss gjennom vårt nettsted, vil brukes for formål spesifisert i denne erklæringen eller på de relevante sidene på nettstedet. Vi kan bruke din personlige informasjon for følgende:

 1. administrasjon av vårt nettsted og vår bedrift;
 2. tilpasse vårt nettsted for deg;
 3. muliggjøre for deg bruk av tjenestene tilgjengelig på vårt nettsted;
 4. sende deg varer kjøpt gjennom vårt nettsted;
 5. levere tjenester kjøpt gjennom vårt nettsted;
 6. sende utskrifter, faktura og betalingspåminnelser til deg, og innhente betalinger fra deg;
 7. sende deg kommersiell kommunikasjon ikke relatert til markedsføring;
 8. sende deg e-postvarslinger som du spesifikt har etterspurt;
 9. sende deg vårt epost nyhetsbrev, dersom du har etterspurt det (du kan informere oss når som helst dersom du ikke lenger ønsker nyhetsbrevet);
 10. sende deg markedsførings-kommunikasjon relatert til vår bedrift eller bedriftene til nøye utvalgte tredjeparter som vi tror kan være av interesse for deg, via post, eller dersom du spesifikt har godkjent dette, via epost eller lignende teknologi (du kan informere oss når som helst dersom du ikke lenger ønsker markedsførings-kommunikasjon);
 11. tilby våre tredjeparter med statistisk informasjon om våre brukere (men de tredjepartene vil ikke kunne identifisere individuelle brukere fra den informasjonen);
 12. håndtere forespørsler og klager fra deg eller om deg relatert til vårt nettsted;
 13. holde vårt nettsted sikkert og forhindre svindel;
 14. verifisere etterlevelse av vilkår og betingelser som styrer bruken av vårt nettsted (inklusiv overvåkning av private beskjeder sendt gjennom vårt nettsteds private meldingstjeneste); og
 15. annen bruk.

Dersom du sender inn personlig informasjon for publisering på vårt nettsted, vil vi publisere og på annet vis bruke den informasjonen i henhold til lisensen du gir oss.

Dine innstillinger for personvern kan brukes for å begrense publiseringen av din informasjon på vårt nettsted og kan justeres ved bruk av personvernskontrollene på nettstedet.

Vi vil ikke, uten ditt samtykke, utlevere din personlige informasjon til noen tredjepart for deres eller andre tredjeparters direkte markedsføring.

E. Utlevering av personlig informasjon

Vi kan utlevere din personlige informasjon til våre ansatte, forsikringsselskaper, annonsører, agenter, leverandører eller underleverandører der det er rimelig og nødvendig for formålene lagt frem i denne erklæringen.

Vi kan utlevere din personlige informasjon til ethvert medlem i vår gruppe med selskaper (dette betyr våre datterselskaper, vårt holdingselskap og alle deres datterselskaper) der det er rimelig og nødvendig for formålene lagt frem i denne erklæringen.

Vi kan utlevere din personlige informasjon:

 1. i den grad vi er lovlig pålagt til å gjøre det;
 2. i sammenheng med enhver pågående eller potensielle juridiske retterganger;
 3. for å etablere, utøve eller beskytte våre juridiske rettigheter (inklusiv å tilby informasjon til andre for formål som forebygging av svindel og redusere kredittrisiko);
 4. til kjøperen (eller potensiell kjøper) av enhver forretning eller ressurs som vi selger, eller vurderer å selge; og
 5. til enhver person som vi har rimelig tro at kan henvende seg til en domstol eller en annen kompetent myndighet for utlevering av den personlige informasjonen hvor, etter vår rimelige mening det er sannsynlig at en slik domstol eller myndighet vil avgjøre at den personlige informasjonen skal utleveres.

Utenom det som er nevnt i denne erklæringen, vil vi ikke utlevere din personlige informasjon til tredjeparter.

F. Internasjonale dataoverføringer

 1. Informasjon som vi samler kan lagres, prosesseres i, og overføres mellom ethvert land som vi opererer i for å la oss anvende informasjonen i henhold til denne erklæringen.
 2. Informasjon som vi samler kan overføres til følgende land som ikke har databeskyttelseslover tilsvarende de som eksisterer i Det europeiske økonomiske området: USA, Russland, Japan, Kina og India.
 3. Personlig informasjon som du publiserer på vårt nettsted eller sender inn for publisering på vårt nettsted kan bli gjort tilgjengelig via internett, rundt om i verden. Vi kan ikke forhindre bruk eller misbruk av slik informasjon av andre.
 4. Du godtar overføring av personlig informasjon beskrevet i Seksjon F.

G. Lagring av personlig informasjon

 1. Denne seksjonen, seksjon G, utdyper om våre retningslinjer og prosedyrer som omfatter oppbevaring av personlig informasjon, som er designet for å sørge for at vi etterlever våre juridiske forpliktelser knyttet til lagring og sletting av personlig informasjon.
 2. Personlig informasjon som vi behandler for ethvert formål skal ikke beholdes lenger enn nødvendig for gitt formål.
 3. Ved å etterleve artikkel G-2, sletter vi vanligvis personlig data som går under kategoriene beskrevet nedenfor, innen dato/tid satt nedenfor:
  1. personlig data vil slettes rundt 01 Januar per år og
  2. Ved rutinemessige oppgraderinger/oppdateringer.
 4. På tross av de andre bestemmelsene i Seksjon G, vil vi oppbevare dokumenter (inkludert elektroniske dokumenter) som inneholder personlig data:
  1. i den grad vi er lovlig pålagt til å gjøre det;
  2. dersom vi tror at dokumentene kan være relevant til pågående eller potensielle juridiske retterganger; og
  3. for å etablere, utøve eller beskytte våre juridiske rettigheter (inklusiv å tilby informasjon til andre med formål om forebygging av svindel og redusering av kredittrisiko).

H. Sikkerheten til din personlige informasjon

 1. Vi tar rimelig tekniske og organisatoriske forholdsregler for å forhindre tap, misbruk eller endring av din personlige informasjon.
 2. Vi vil også lagre all den personlige informasjonen du oppgir på vår sikre (passord- og brannmurbeskyttede) servere.
 3. Alle elektroniske finansielle transaksjoner som fylles inn gjennom vårt nettsted vil beskyttes av krypteringsteknologi.
 4. Du anerkjenner at overføringen av informasjon over internett i utgangspunktet er usikkert, og vi kan ikke garantere sikkerheten av data sendt over internett.
 5. Du er ansvarlig for å holde passordet du benytter for tilgang på vårt nettsted konfidensielt; vi vil ikke spørre deg for ditt passord (med unntak når du logger inn på nettstedet vårt).

I. Endringer

Vi kan oppdatere denne erklæringen fra tid til annen ved å publisere en ny versjon på vårt nettsted. Du bør besøke denne siden med jevne mellomrom for å sørge for at du forstår endringer som blir utført på denne erklæringen. Vi kan informere deg om endringer på denne erklæringen via e-post eller gjennom det private meldingssystemet på vårt nettsted.

J. Dine rettigheter

Du kan instruere oss om å utlevere all personlig informasjon vi holder om deg; utlevering av slik informasjon vil være underlagt følgende:

 1. tilstrekkelig dokumentasjon for å bekrefte din identitet for dette formålet, godkjenner vi vanligvis et fotokopi av ditt pass, godkjent av notarius publicus i tillegg til en originalkopi av en regning som viser din nåværende adresse.

Vi kan tilbakeholde personlig informasjon som du etterspør i det omfang det er tillatt av lovverket.

Du kan til enhver tid instruere oss til å ikke prosessere din personlige informasjon for markedsføringsformål.

I praksis, vil du vanligvis enten uttrykkelig godkjenne på forhånd vårt bruk av din personlige informasjon for markedsføringsformål, eller så vil vi gi deg en mulighet til å velge bort bruk av din personlige informasjon for markedsføringsformål.

K. Tredjeparts nettsteder

Vårt nettsted inkluderer hyperkoblinger til, og detaljer til tredjeparter. Vi har ingen kontroll over, og er ikke ansvarlige for, personvernpolitikk og praksiser til våre tredjeparter.

L. Oppdatere informasjon

Vennligst informer oss dersom den personlige informasjonen som vi oppbevarer om deg må korrigeres eller oppdateres.

M. Informasjonskapsler

Vårt nettsted bruker informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en fil som inneholder en identifikator (en streng med bokstaver og tall) som sendes via en webserver til en nettleser, som lagrer filen. Identifikatoren sendes deretter tilbake til serveren hver gang nettleseren ber om en side fra serveren. Informasjonskapsler kan enten være vedvarende eller sesjonsbaserte: en vedvarende informasjonskapsel vil lagres av nettleseren og vil være gyldig til utløpsdatoen, med mindre den slettes av brukeren før utløpsdatoen; en sesjonsbasert informasjonskapsel derimot, vil utløpe når brukerens sesjon avsluttes; når nettleseren lukkes. Informasjonskapsler inneholder stort sett ikke informasjon som personlig identifiserer en bruker, men personlig informasjon som vi lagrer om deg kan kobles til informasjonen som er lagret i og hentet fra informasjonskapsler, dette gjelder for eksempel innehold i handlekurv. Vi bruker kun sesjonsbaserte informasjonskapsler / kun vedvarende informasjonskapsler / både sesjonsbaserte og vedvarende informasjonskapsler på vårt nettsted.}

 1. Navnet på informasjonskapslene vi bruker på vårt nettsted og formålene de brukes for, er beskrevet nedenfor:
  1. vi bruker Google Analytics og reCAPTCHA på vårt nettsted for å gjenkjenne en datamaskin når en bruker besøker nettstedet / spore brukere når de navigerer på siden / aktiverer bruk av handlekurv på nettstedet / forbedre nettstedets brukervennlighet / analysere bruken av nettstedet / administrere nettstedet / forhindre svindel og forbedre sikkerheten til nettstedet / personliggjøre nettstedet for hver bruker / vise annonser som kan være av interesse for spesifikke brukere / forklare formål};
 2. De fleste nettlesere lar deg nekte å akseptere informasjonskapsler—for eksempel:
  1. i Internet Explorer (versjon 10) kan du blokkere informasjonskapsler ved å bruke innstillingene for overstyring ved å klikke “verktøy,” “alternativer for internett”, “personvern”, og til slutt “avansert”;
  2. i Firefox (versjon 24) kan du blokkere alle informasjonskapsler ved å klikke på “verktøy,” “alternativer,” “personvern,” velge “bruk tilpassede innstillinger for historikk” fra nedtrekksmenyen, og fjerne haken på “aksepter informasjonskapsler fra nettsider”; og
  3. i Chrome (versjon 29), kan du blokkere alle informasjonskapsler ved å gå til “tilpass og kontroller” menyen, og klikke “innstillinger,” “vis avanserte innstillinger,” og “innholdsinnstillinger,” og deretter velge “blokker sider fra å sette inn data” under “informasjonskapsler” overskriften.

Blokkering av alle informasjonskapsler vil ha en negativ påvirkning på brukervennligheten til mange nettsteder. Dersom du blokkerer informasjonskapsler, vil du ikke kunne bruke alle funksjonene på vårt nettsted.

 1. Du kan slette informasjonskapsler som allerede er lagret på din datamaskin—for eksempel:
  1. i Internet Explorer (versjon 10), må du manuelt slette informasjonskapsel filer (du kan finne instruksjoner om hvordan det gjøres her http://support.microsoft.com/kb/278835 );
  2. i Firefox (versjon 24), kan du slette informasjonskapsler ved å klikke på “verktøy,” “alternativer,” og “personvern”, velg deretter “bruk tilpassede innstillinger for historikk”, klikk på “vis informasjonskapsler,” og til slutt “fjern alle informasjonskapsler”; og
  3. i Chrome (versjon 29), kan du slette alle informasjonskapsler ved å gå til “tilpass og kontroller” menyen, og klikke “innstillinger,” “vis avanserte innstillinger,” og “fjern historikk,” og deretter velge “slett informasjonskapsler og annen side- og tilleggsdata” før du klikker på “fjern nettleserdata”.
 2. Sletting av informasjonskapsler vil ha en negativ påvirkning på brukervennligheten til mange nettsteder.

Privacy Policy for PRIVAT RESTAURANTDRIFT AS

At Meeat Gastropub, accessible from https://meeat.no, one of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by Meeat Gastropub and how we use it.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

General Data Protection Regulation (GDPR)

We are a Data Controller of your information.

PRIVAT RESTAURANTDRIFT AS legal basis for collecting and using the personal information described in this Privacy Policy depends on the Personal Information we collect and the specific context in which we collect the information:

 • PRIVAT RESTAURANTDRIFT AS needs to perform a contract with you
 • You have given PRIVAT RESTAURANTDRIFT AS permission to do so
 • Processing your personal information is in PRIVAT RESTAURANTDRIFT AS legitimate interests
 • PRIVAT RESTAURANTDRIFT AS needs to comply with the law

PRIVAT RESTAURANTDRIFT AS will retain your personal information only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use your information to the extent necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes, and enforce our policies.

If you are a resident of the European Economic Area (EEA), you have certain data protection rights. If you wish to be informed what Personal Information we hold about you and if you want it to be removed from our systems, please contact us.

In certain circumstances, you have the following data protection rights:

 • The right to access, update or to delete the information we have on you.
 • The right of rectification.
 • The right to object.
 • The right of restriction.
 • The right to data portability
 • The right to withdraw consent

Log Files

Meeat Gastropub follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services’ analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users’ movement on the website, and gathering demographic information.

Cookies and Web Beacons

Like any other website, Meeat Gastropub uses ‘cookies’. These cookies are used to store information including visitors’ preferences, and the pages on the website that the visitor accessed or visited. The information is used to optimize the users’ experience by customizing our web page content based on visitors’ browser type and/or other information.

For more general information on cookies, please read “What Are Cookies”.

Privacy Policies

You may consult this list to find the Privacy Policy for each of the advertising partners of Meeat Gastropub.

Third-party ad servers or ad networks uses technologies like cookies, JavaScript, or Web Beacons that are used in their respective advertisements and links that appear on Meeat Gastropub, which are sent directly to users’ browser. They automatically receive your IP address when this occurs. These technologies are used to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on websites that you visit.

Note that Meeat Gastropub has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

Third Party Privacy Policies

Meeat Gastropub’s Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options.

You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers’ respective websites.

Children’s Information

Another part of our priority is adding protection for children while using the internet. We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity.

Meeat Gastropub does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such information from our records.

Online Privacy Policy Only

Our Privacy Policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in Meeat Gastropub. This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website.

Consent

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms.